pont_001.png

Els Vidal de Malcavaller

A casa venim de Piera, diu el meu sogre, en Jaume Vidal i Cuscó. Una afirmació que el seu pare, en Carles, i el seu avi [Jaume, com ell] havien fet moltes vegades, durant la seva vida. Des que a mitjan del segle XVIII van arribar a Martorell els primers Vidal’s, procedents de Sant Sadurní d’Anoia [aleshores, Sant Sadurní de Subirats], el missatge va anar passant d’una generació a l’altra fins arribar aquí on som. Efectivament, els Vidal procedeixen de dita vila, concretament de la Quadra de Malcavaller. Ara sabem que, com a mínim, a finals del segle XIV ja hi eren i que la línia dels hereus hi va romandre, sense interrupció, fins a mitjan del segle XIX; però això ni el meu sogre ni el seu avi no ho sabien. Tenint en compte que la branca martorellenca va passar per Sant Sadurní abans de venir a Martorell i que durant els primers anys del segle XIX la seva continuïtat va estar en perill és tota una gesta que aquesta referència a l’origen s’hagi mantingut viva fins avui. Intentarem explicar com ho van aconseguir, però això serà més endavant.

Malcavaller era una de les moltes quadres situades dins el terme de Piera i can Vidal era el mas des d’on es governava el districte. Les referències més antigues daten de començament del segle XIII. El 1209 el Rei Pere “El Catòlic” fa donació al Convent de Montserrat, i en el seu nom a l’Abat Arnau d’Olivella, de la Quadra de Malcavaller. Una nota a peu de pàgina diu: La Quadra de Malcavaller comprenia el mas Malcavaller (àlias mas Vidal), etc. Vegeu Història de Montserrat (888-1258). Benet Ribas i Calaf. pàg. 216. Més tard, el 24 de març de 1390, els Administradors de la Defensa de Catalunya, a instància d’Antoni Vidal, comuniquen al Comú de Pierola que no forcin a pagar el fogatge a “en Vidal del Malcavaller” ja que aquest contribueix per raó de les terres on fa “foch i estada”, en fogatge del terme de Piera. Efectivament, el mas Malcavaller, enderrocat a començament de l’any 2002, era a tocar del terme dels Hostalets de Pierola.

Durant el segle XVII els Vidal emparentaren amb els Sescorts [família de castlans] i amb els Matoses, tots de Piera i d’una antiguitat igual, com a mínim, a la dels seus homòlegs. Van ostentar la Batllia de dita Quadra durant vàries generacions i alguns d’ells van simpatitzar amb el Sant Ofici, desenvolupant càrrecs de Familiars. Són vint-i-tres les generacions que ens separen de l’esmentat Antoni Vidal. Estem treballant per presentar una monografia que recollirà la història d’aquesta família, de més de sis-cents anys d’antiguitat, i la d’aquelles que en el decurs dels segles s’hi van anar afegint, com per exemple la dels Vidal de Castellar de n’Hug, serradors d’ofici, que a mitjan segle XVIII es van instal·lar a Martorell. Per tal de fer més entenedora aquesta història hem elaborat uns arbres (o mapes) genealògics, que avancem com una primera entrega.

  • "arbreCanter": c1
  • "arbreCoca": co1 co2
  • "arbreSescorts": s1 s2
  • "arbreVidaldeMalcavaller": 1 2 3 4 i 5

Please publish modules in offcanvas position.